MESK Projesine ait Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Dokümanları

No. Doküman İsmi / Document Title Rev. No. Yayım Tarihi / Issue Date
1.01 MESK Projesi Paydaş Katılım Planı (Türkçe Ver.) 00 28.06.2014
01 28.10.2014
02 12.12.2016
1.02 MESK Project Stakeholder Engagement Plan (SEP) 00 28.06.2014
01 28.10.2014
02 12.12.2016
1.03 MESK Projesi Paydaş Katılım Planı Ekleri (Türkçe Ver.) 00 28.06.2014
01 28.10.2014
02 12.12.2016
1.04 MESK Project Stakeholder Engagement Plan Appendices 00 28.06.2014
01 28.10.2014
02 12.12.2016
2.01 MESK Projesi Çevresel ve Sosyal Eylem Planı (Türkçe Ver.) A.1 28.06.2014
C.1 20.11.2014
2.02 MESK Project Enviromental and Social Action Plan A.1 28.06.2014
C.1 20.11.2014
3.01 MESK Projesi Çevresel ve Sosyal Etki Değerlendirme Raporu Teknik Olmayan Özet (Türkçe Ver.) A.0 28.06.2014
C.1 20.11.2014
3.02 MESK Project Non-Technical Summary of the Environmental and Social Impact Assessment Report A.0 28.06.2014
C.1 20.11.2014
4 MESK Projesi Gürültü Yönetimi Planı (Türkçe Ver.) 01 12.09.2014
02 13.11.2014
5 MESK Projesi Hava Kalitesi Yönetimi Planı (Türkçe Ver.) 01 12.09.2014
02 13.11.2014
6 MESK Projesi Halktan Gelen Şikâyetlerin Yönetimi Planı (Türkçe Ver.) 00 12.09.2014
01 12.12.2016
7 MESK Projesi Trafik Yönetim Planı (Türkçe Ver.) 00 12.09.2014
01 13.11.2014
8 MESK Projesi Atık Yönetimi Planı (Türkçe Ver.) 00 12.09.2014
01 13.11.2014
9.01 MESK Project Archaeological Chance Find Procedure 01 12.09.2014
9.02 Arkeolojik Buluntu Prosedürü (Türkçe Ver.) 01 01.11.2014
10 MESK Projesi Sağlık ve Güvenlik Planı (Türkçe Ver.) 01 12.09.2014
11 MESK Projesi Acil Durum Planı (Türkçe Ver.) 00 12.09.2014
12 MESK Environmental and Social Management and Monitoring Plan 00 17.09.2014
01 20.11.2014
13 DİA İnşaat İnsan Kaynakları Politikası (Türkçe Ver.) 00 17.09.2014
14 DİA İnşaat İnsan Hakları Politikası (Türkçe Ver.) 00 17.09.2014
15 Yörük Destek Stratejisi (Türkçe Ver.) 00 08.10.2014
16 Tehlikeli Maddelerin Depolanmasında, Taşınmasında ve Kullanılmasında Güvenlik Önlemleri Talimatı (Türkçe Ver.) 05 08.10.2014
17 Çevresel Döküntü Yönetimi (Türkçe Ver.) 01 08.10.2014
18 DİA Kurumsal Sosyal Sorumluluk Politikası (Türkçe Ver.) 00 20.10.2014
19 MESK Projesi Trafik Etki Değerlendirmesi Sonuç Raporu (Türkçe Ver.) 00 01.11.2014
20 İşçi Konaklama Planı (Türkçe Ver.) 01 01.11.2014
21 İşçi Konaklama Tesisi Kontrol Listesi (Türkçe Ver.) 00 01.11.2014
22 MESK Project ESIA Addendum Report for Concrete Batching Plant C.1 20.11.2014